Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Hoa ngô đồng trong Đại Nội


Ngô đồng là loài cây dành riêng cho bậc đế vương, chỉ được trồng ở cung điện và các nhà quyền quý. Ở Việt Nam Huế là nơi duy nhất có trồng ngô đồng. Ngày xưa vua Minh Mạng quá mê ngô đồng mà cho đem cây này từ Quảng Đông về trồng hai bên góc Điện Cần Chánh. Sau vua sai lính biên cương tìm kiếm trong rừng núi và mang về trồng thêm trong Hoàng thành.  Sắc tím bâng khuâng, hư ảo của hoa bên đền đài, cung điện cổ kính vừa thầm kín dịu dàng, vừa cao sang quý phái.  Nguồn ảnh: Internet