Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Thụy An - Ba Vì


Trở lại Trung tâm bảo trợ xã hội 2, Thụy An, Ba Vì, nơi nuôi dưỡng các cháu nhỏ nhiễm HIV bị bỏ rơi, lòng bớt nặng nề khi thấy những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp diễn ra trong hai năm qua.


Picture 459

Picture 458

Picture 461

Picture 489

Picture 490

Picture 486

Picture 476

Picture 477

Picture 515

Picture 480

Picture 482

Picture 479

Picture 481

Picture 478

Picture 464

Picture 539

Picture 518

Picture 529

Picture 537

Picture 526

Picture 522

Picture 525


Những bức ảnh của bé Tâm hai năm trước và hiện tại. 

IMG_3299

Picture 491

IMG_3306

Picture 513

IMG_3974

Picture 510

IMG_3303

Picture 508

IMG_3302

Picture 506

IMG_3970

Picture 504

Picture 544