Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang


Ai qua Yên Tử, Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa tới thiền tâm chưa đành

Theo Wikipedia chùa Vĩnh Nghiêm tại Sài Gòn được một số vị sư từ Bắc vào xây dựng, nó còn nổi tiếng hơn cả ngôi chùa gốc. Tuy nhiên, nếu tới chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang, bạn sẽ công nhận đây là một ngôi chùa đẹp với rất nhiều pho tượng cổ vô giá mà chủ blog, với sự tôn kính dành cho chốn thâm nghiêm, đã không chụp.

Facebook chùa Vĩnh Ngiêm


Du xuan (3)


Du xuan (8)


Du xuan (4)


Du xuan (7)


Du xuan (11)


Du xuan (16)


Du xuan (14)


Du xuan (18)


Vinh Nghiem Pagoda (95)


Du xuan (19)


Du xuan (21)


Du xuan (17)


Du xuan (24)


Du xuan (23)


Du xuan (25)


Du xuan (26)


Du xuan (28)


Du xuan (31)


Du xuan (33)


Du xuan (34)


Du xuan (35)


Du xuan (37)


Du xuan (38)


Du xuan (39)


Du xuan (40)


Du xuan (41)


Du xuan (43)


Du xuan (36)


Du xuan (44)


Du xuan (56)


Du xuan (51)


Du xuan (49)


Du xuan (50)


Du xuan (54)


Du xuan (53)


Du xuan (59)


Du xuan (58)


Du xuan (64)


Du xuan (66)


Du xuan (60)


Du xuan (67)


Du xuan (82)


Du xuan (81)


Du xuan (73)


Du xuan (72)


Du xuan (79)


Du xuan (70)


Du xuan (68)


Du xuan (69)


Du xuan (71)


Du xuan (74)


Vinh Nghiem Pagoda (89)


DSC_3583


Vinh Nghiem Pagoda (87)


Vinh Nghiem Pagoda (92)


Vinh Nghiem Pagoda (86)


Du xuan (77)


Du xuan (75)


DSC_3586