Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Truyện ngắn : Blogger

Truyện ngắn của Thụy Anh - 8x lớn lên ở Nga.

Tắt máy đi, Phúc! Suốt ngày bờ lốc với bờ liếc, chưa đến tuổi đâu, con ạ...