Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Truyện nhiều người viết (đoạn 6)

Dưới đây là phần viết của Mystery Member. Xin vui lòng click vào tên blogger để đọc phần viết trước. Phần viết này có thể thay đổi để phù hợp với của các thành viên khác.
Đoạn 1: Rất_Huế71
Đoạn 2: Blue Blog
Đoạn 3: Lợi Trần
Đoạn 4: Thợ Mộc
Đoạn 5: Kim Phụng 

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

MOM: Ý tưởng tổ chức "Lớp huấn luyện chó"Entry “Con chó lạ” nhận được những comments khác nhau về chuyện yêu đương của … chó. Một trong những bạn mạng của chủ blog đề xuất một cuộc thi viết nho nhỏ về tình yêu của … người. Dưới đây là MOM (Minute of meeting – Biên bản tóm tắt cuộc họp) để mọi người tiếp tục trao đổi. “Con chó lạ” đã nhận đủ bài học rồi, nếu tiếp tục comments ở đó nó khùng lên báo vi phạm với chị Julie, đại diện VnTeam, khoá blog này … thì khổ!